LISTES DES MÉDIATEURS CERTIFIÉS DU CAC

1. Monsieur MBUY-MBIYE TANAYI

2. Monsieur MBUYI KAPUYA Léopold

3. Madame MBELU MUNSENSE Élisabeth

4. Monsieur NGULUNGU MADANGI Alberto

5. Monsieur NANGA ILUNGA José

6. Madame MWAKANA MWADI MIANDA Mireille

7. Madame IKULAMBA Evelyne

8. Monsieur BAGALWA MATABARO Marc

9. Monsieur MWAKU SATSHIMONA Marcel

10. Monsieur MULAMBA SENENE Freddy